Avius usein kysyttyä

Käykö Ultracom Aviuksen VHF-vastaanotin myös R10 Hybridin paikannukseen ja voiko R10 Hybridin VHF-vastaanottimella paikantaa myös Aviusta?

Aviuksen VHF-vastaanottimella voi myös paikantaa R10 Hybridiä ja R10 Hybridin VHF-vastaanottimella voi paikantaa Avius pantoja. Aviuksen VHF-vastaanotin tulee kuitenkin olla päivitettynä uusimpaan ohjelmistoversioon. Löydät päivitysohjeen tukisivumme Avius-osion juuresta.

Kuinka vapautan AviusLINK:in (Bluetooth-yhteyden katkaiseminen Avius isäntälaitteeseen)?

Avius-isäntälaite voi olla kytkettynä yhteen mobiililaitteeseen kerrallaan. Jos mobiililaitetta halutaan vaihtaa, tulee Avius-isäntälaitteen AviusLINK vapauttaa (Bluetooth-yhteys katkaista). AviusLINK vapautetaan avaamalla ohjelmiston päävalikko ja valitsemalla “asetukset“. Avaa oikeasta yläkulmasta lisävalikko ja valitse toiminto "Vapauta AviusLINK". Hyväksy vapautus, jonka jälkeen Avius-isäntälaite on vapautettu ja se voidaan yhdistää toiseen mobiililaitteeseen.

Voiko Avius pannalla olla useita pääkäyttäjiä ja miten vaihdan pääkäyttäjän?
Avius pannan pääkäyttäjänä voi toimia kaikki isäntälaitteiden omistajat, jotka tietävät pannan ID-numeron ja salasanan. Pääkäyttäjiä ei voi erikseen hallinnoida Avius pannalle ohjelmasta.

En saa yhteyttä Avius isäntälaitteeseen?
Varmista että sinulla on AviusLINK ja puhelimen Bluetooth-päällä. AviusLINK:in voi käynnistää Ultracom sovelluksen karttaruudun ylälaidasta (pienestä Avius isäntälaitteen kuvakkeesta. Kuvakkeen tulee olla vihreä).

Mikäli yhdistäminen ei onnistu mobiililaitteeseesi vakio toimintatilalla, voit kokeilla vaihtaa isäntälaitteen toimintatilan. Toimintatila vaihdetaan pitämällä isäntälaitteen yhteyspainiketta (virtapainikkeen alla oleva painike) pohjassa noin kuuden sekunnin ajan. Laite väläyttää vihreää led-valoa, ilmaistakseen toimintatilan olevan vaihtumassa. Vapauta painike ja odota, että laite vaihtaa toimintatilan.

Toimintatilan vaihduttua, välkkyy isäntälaitteen sininen Bluetooth led-valo kaksi kertaa sekunnissa, kunnes yhteys on muodostettu onnistuneesti, jonka jälkeen led-valo välkkyy kerran kolmessa sekunnissa. Huomaa, että toimintatilan vaihtamisen jälkeen tulee laitteen AviusLINK vapauttaa ohjelmistosta ja yhteyden muodostaminen aloittaa alusta. AviusLINK vapautetaan avaamalla ohjelmiston päävalikko -> ”Asetukset” -> avaa lisävalikko ruudun yläkulmasta ja valitse ”Vapauta AviusLINK” -> palaa takaisin karttanäkymään ja napauta ruudun ylälaidassa olevaa pientä Avius isäntälaitteen kuvaketta, yhdistääksesi Avius isäntälaitteen puhelimeen.

Olemme havainneet osassa puhelinmalleista yhteensopivuusongelmaa Avius isäntälaitteeen kanssa. Katso ajantasainen lista tietopankista Avius-osiosta.

Jos et edelleenkään saa yhteyttä isäntälaitteeseen, ole yhteydessä Ultracom tekniseen tukeen.

En saa yhteyttä Avius pantaan?

Varmista että sinulla on AviusLINK ja puhelimen Bluetooth-päällä. AviusLINK:in voi käynnistää Ultracom sovelluksen karttaruudun ylälaidasta (pienestä Avius isäntälaitteen kuvakkeesta. Kuvakkeen tulee olla vihreä).

Varmista, että olet lisännyt Avius laitteesi oikealla ID-numerolla ohjelmaan (pannan ID:llä). Avaa ohjelman päävalikko, valitse “laitteet“, muokkaa Avius laitettasi (Android: pidä sormea laitteen päällä ja valitse kynä-ikoni (muokkaa). Apple: pyyhkäise sormella laitteen kohdalta oikealta vasemmalle ja valitse “muokkaa“).

Varmista, että laitteen tyyppi on Avius ja laitteen ID-numeroksi on määritetty pannan (ei isäntälaitteen) ID-numero. Huomaa, että Avius laitteen salasana on vakiona 0000. Jos kyseessä on uusi laite, tulee laite ottaa ensin käyttöön vakiosalasanalla ja salasana tulee vaihtaa vasta tämän jälkeen. Löydät lisätietoja kohdasta "Miten vaihdan salasanan Avius pantaani?".

Jos et edelleenkään saa muodostettua yhteyttä pantaan, ole yhteydessä Ultracom tekniseen tukeen.

Miten vaihdan salasanan Avius pantaani?

Avius laitteen tehdassalasana on 0000. Kun laite on otettu ensimmäisen kerran käyttöön tehdassalasanalla, voit vaihtaa salasanan ohjelman info-valikossa. Laita Avius panta ja isäntälaite päälle. Odota että isäntälaite muodostaa yhteyden puhelimeesi ja pantaasi.

Varmista että sinulla on Avius laite valittuna ja avaa info-valikko karttaruudun alalaidasta (i-kirjain). Avaa lisävalikko oikeasta yläkulmasta ja valitse listalta “Salasanan vaihto”. Vaihda salasana haluamaksesi. Huomaa, että Avius pannan ja isäntälaitteen tulee olla vierekkäin, kun teet salasanan vaihdon. Muista ilmoittaa vaihtunut salasana myös muille laitetta seuraaville henkilöille.

Avius laitteeni haukkulaskuri on liian herkkä tai liian epäherkkä?
Laitteen pääkäyttäjä voi säätää haukkulaskurin herkkyyttä info-valikosta löytyvällä “Haukun herkkyys” säädöllä.
  1. Käynnistä Avius panta ja isäntälaite.
  2. Avaa Ultracom-ohjelmisto ja varmista, että sinulla on oikea laite valittuna. 
  3. Avaa ruudun alalaidasta info-valikko. 
  4. Avaa oikeasta yläkulmasta lisävalikko ja valitse "Haukun herkkyys". 
  5. Vaihda haukun herkkyyttä ja lähetä asetus pannalle. 

Jos ohjelma ei piirrä haukkuviivaa punaisella värillä koiran haukkuessa, kokeile säätää pannan haukkurajaa:

  1. Avaa ohjelman päävalikko ja valitse "Laitteet". 
  2. Muokkaa laitetta (Android: pidä sormea laitteen päällä ja valitse ruudun ylälaidasta "muokkaa" (kynä-ikoni). Apple: Pyyhkäise sormella laitteen kohdalla ruudun oikeasta laidasta vasemmalle ja valitse "Muokkaa". 
  3. Etsi valinta "Haukkuraja" ja muuta haukkurajan arvoa. Jos asettamasi haukkuraja (haukkujen määrä) ylittyy asetetun paikannusvälin aikana, vaihdetaan viivan väri punaiseksi ilmaisemaan haukkua. Esimerkiksi jos asetat haukkurajaksi viisi ja paikannusväliksi on asetettu viisi sekuntia, tulee koiran haukkua viisi kertaa viiden sekunnin aikana, jotta ohjelma tulkitsee koiran haukkuvan.

Jos käytät pääsääntöisesti tiheämpiä paikannusvälejä (5-20 sek) on suositeltavaa käyttää haukkurajana arvoa 1-2. Jos käytät yli 20 sek paikannusvälejä, kannattaa haukkurajaksi asettaa 5.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.