Ultracom koirapaikantimien takuu

Ultracom paikantimilla on kahden vuoden takuu, lukuunottamatta laitteen GSM- ja/tai VHF-antennia. Laitteiden antenneilla vuoden takuu.

Jos laite osoittautuu takuuaikana vialliseksi virheellisen materiaalin tai työn vuoksi, korjaamme laitteen veloituksetta. Takuu on voimassa vain silloin, kun takuutosite tai muu ostokuitti (josta näkyy tuotteen ostopäivä, tuotteen sarjanumero ja myyjä) esitetään yhdessä viallisen laitteen kanssa.


Mille valmistaja ei myönnä takuuta

  1. Normaalista käytöstä johtuvalle kulumiselle. 
  2. Viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen muuntelemisesta tai muuntamisesta. 
  3. Mikäli Laite* on avattu itse, päättyy laitteen takuu välittömästi. 
  4. Vahingoille, jotka ovat aiheutuneet Tuotteen* virheellisestä käytöstä tai säilytyksestä. 
  5. Vahingoille, jotka ovat aiheutuneet viallisten, virheellisesti kytkettyjen tai valmistajan suosittelemattomien akkujen käyttämisestä. 
  6. Valtuuttamattoman huoltoliikkeen, myyjän tai asiakkaan itse tekemien korjausten seurauksista. Ks. kohta kolme (3). 
  7. Onnettomuudet tai muu vastaava syy, joka ei ole valmistajan hallinnassa. 
  8. Ultracom Oy ei myönnä erikseen takuuta Tuotteen* mukana toimitetuille erinäisille liitännäisille. 
  9. Laitteen takuu katsotaan päättymään välittömästi, mikäli laitteessa on käytetty muun kuin Ultracom Oy:n valmistamia varaosia (esim. antenni, SIM-luukku, paristokansi jne.).


Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan voimassa olevien kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin, eikä osto/kauppasopimukseen perustuviin kuluttajan oikeuksiin myyjän nähden. 


Mitä teen jos laitteeni on vioittunut?

Jos laitteesi on vioittunut, voit lähettää laitteen huoltoon tutkittavaksi. Aloita tekemällä huoltopyyntö ja toimi sähköpostiin saapuvien ohjeiden mukaisesti.


Mistä lisätietoa

Löydät laitteiden täydet takuuehdot laitteiden mukana tulevista takuukirjoista. Löydät takuukirjat myös alla olevista linkeistä: