Ultracom for Android - 6. Laitteiden ja ohjelmistojen paikantaminen

6.1 Yleistä


Laitteen lisäämisen ja yhteysosoitteen asettamisen jälkeen laite lähettää paikkatietoa palvelimelle automaattisesti ennalta määritetyn paikannusvälin mukaisesti. Avius pannassa paikannusväli on 3 sekuntia ja muissa laitteissa 20-60 sekuntia riippuen laitteen tyypistä.

 

Ohjelmisto käynnistää dataseurannan automaattisesti laitteen lisäämisen ja valinnan jälkeen, lukuun ottamatta Avius-laitetta. Dataseurannan saa halutessaan kytkettyä päälle tai pois karttaruudun ylälaidasta ”Laiteseuranta Päälle/Pois”-ikonista.

 

Mikäli laiteseuranta kytketään Avius laitteelle päälle, lähettää ohjelmisto Aviukselta saapuvat paikkatiedot 30 sekunnin välein palvelimelle, josta muut käyttäjät voivat seurata laitetta (käyttäjän tulee tietää laitteen ID-numero ja salasana).

 

Jotta ohjelmisto voi käyttää dataseurantaa, tulee sinulla olla ohjelmassa Ultracom käyttöaikaa. Ilman Ultracom käyttöaikaa voit seurata omaa sijaintiasi ja Avius pantaasi (isäntälaitteen kautta).

 

6.2 Ultracom R10, Koira-GPS ja Novus laitteiden paikannusvälin vaihtaminen ja info-valikko

Napauttamalla karttaruudun alapalkkia saadaan näkyviin valittuna olevan laitteen infonäkymä.

 • Info: Napauttamalla Info-valintaa saadaan avattua valittuna olevan laitteen tiedot ja asetukset. Kaikki toiminnot ja valinnat löytyvät kohdasta 6.5 (Muut laitekohtaiset valinnat (jaetut toiminnot)). 
 • Chat: Avaa chat-ikkunan, josta voit lähettää viestejä samaa laitetta seuraaville käyttäjille tai yksityisviestejä yksittäisille käyttäjille.
 • Hae reitti: Toiminnolla voi hakea laitteen reitin tietyltä ajanjaksolta.
 • Soita: Toiminnolla voit soittaa laitteeseen (riippuen tukeeko laite soittamista). Ultracom R10 laitteissa soita-valinta ilmestyy näkyviin, kun laitteelle on määritetty puhelinnumero käyttöönoton yhteydessä.
 • SMS: Valinnalla voit ottaa yksittäisen tekstiviestipaikannuksen laitteesta. Huom! Toiminto vaatii ohjelman rajoittamattoman version asentamisen. Löydät lisätietoa kohdasta 2.1.

   

Paikannusvälin voi vaihtaa napauttamalla ”Paikannusväli (sek)” valintaa ja valitsemalla asetettavan paikannusvälin.

 

6.3 Ultracom Avius laitteen paikannusvälin vaihtaminen ja info-valikko

 • Info: Napauttamalla Info-valintaa saadaan avattua valittuna olevan laitteen tiedot ja asetukset. Kaikki toiminnot ja valinnat löytyvät kohdasta 6.5 (Muut laitekohtaiset valinnat (jaetut toiminnot)). 
 • Chat: Avaa chat-ikkunan, josta voit lähettää viestejä samaa laitetta seuraaville käyttäjille tai yksityisviestejä yksittäisille käyttäjille.
 • Hae reitti: Toiminnolla voi hakea laitteen reitin tietyltä ajanjaksolta.

   

Paikannusvälin voi vaihtaa napauttamalla ”Paikannusväli (sek)” valintaa ja valitsemalla asetettavan paikannusvälin. Toiminto on käytettävissä maksimissaan n.500 metrin etäisyydelle pannasta.

 

6.4 Ultracom ohjelmiston ja Tracker-laitteiden info-valikko

 • Info: Napauttamalla Info-valintaa saadaan avattua valittuna olevan laitteen tiedot ja asetukset. Kaikki toiminnot ja valinnat löytyvät kohdasta 6.5 (Muut laitekohtaiset valinnat (jaetut toiminnot)). 
 • hat: Avaa chat-ikkunan, josta voit lähettää viestejä samaa laitetta seuraaville käyttäjille tai yksityisviestejä yksittäisille käyttäjille.
 • Hae reitti: Toiminnolla voi hakea laitteen reitin tietyltä ajanjaksolta (voit hakea maksimissaan 4 tuntia vanhaa reittiä Tracker laitteista).

 

6.5 Muut laitekohtaiset valinnat (jaetut toiminnot)

Riippuen laitteen ja mobiililaitteen mallista voi laitteen valikossa ja laitteen infovalikossa olla näkyvissä eri toimintoja. Laitteen info-valikossa voi olla seuraavia komentoja (komennot aakkosjärjestyksessä):

 • Akun tila: Laitteen jäljellä oleva akkukapasiteetti. Napauttamalla valintaa, voit vaihtaa laitteen virransäästötilaa (normaali, keskitaso, korkea). Katso lisätietoa virransäästöstä alempaa kohdasta "Virransäästötila/Virransäästö".
 • Aluehälytysraja: Laite lähettää hälytyksen ohjelmaan, kun laite ylittää asetetun metrimäärän. Metrimäärän voi asettaa välillä 10-10000 metriä. Metrimäärän asettaminen nollaan poistaa aluehälytyksen käytöstä.
 • GSM-signaali: Laitteen GSM-signaalitaso (kuuluvuus).
 • Haukkuaika: Laitteen rekisteröimä kokonaishaukkuaika, sekä nykyisen jakson haukkuaika minuutteina.
 • Haukkuhälytys: Voit asettaa laitteen lähettämään hälytyksen, kun laite rekisteröi tietyn määrän haukkuja minuutin aikana. Haukkuraja voi olla välillä 1-100. Haukkurajan asettaminen nollan poistaa asetetun haukkurajan käytöstä.
 • Haukkutiheys: Montako haukahdusta laite on rekisteröinyt viimeisen minuutin aikana.
 • Haukun herkkyys: Voit säätää haukun herkkyyttä. Mikäli laite ei rekisteröi haukkuja riittävästi, nosta herkkyyttä ja jos laite rekisteröi haukkuja liikaa, laske herkkyyttä.
 • Huomiovalo: Kytkee päälle laitteessa olevan kirkkaan huomiovalon (ominaisuutta ei ole Ultracom Koira-GPS laitteissa).
 • Isäntälaite - akun tila: Avius isäntälaitteen jäljellä oleva akkukapasiteetti.
 • Isäntälaite - kanava: Voit vaihtaa Avius isäntälaitteesi kanavan, jos alueella on paljon Avius laitteita ja kanava ruuhkautuu (paikkatiedoissa tulee viiveitä).
 • Kysy pääkäyttäjät: Voit kysyä laitteelta sille määritetyt pääkäyttäjät. Pääkäyttäjiä voi olla maksimissan kolme. Ultracom R10 laitteessa pääkäyttäjät löytyvät laitteet-valikosta (muokkaa laitetta ja etsi kohta pääkäyttäjät).
 • Kysy VA-kuuntelijat: Voit kysyä laitteelta kaikki sille asetetut väliaikaiset kuuntelijet (muut käyttäjät, jotka voivat soittaa pantaan). Kun pannasta katkaistaan virrat, poistuvat VA-kuuntelijat laitteen muistista.
 • Laiteohjelmisto - isäntälaite: Avius isäntälaitteen ohjelmistoversio.
 • Laiteohjelmisto panta: Avius pannan ohjelmistoversio.
 • Laiteohjelmistoversio/Laiteohjelmisto: Laitteen ohjelmistoversio. Napauttamalla valintaa, aukeaa ohjelmiston päivittäminen. Noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
 • Laitteen yhteysosoite: Jos laitteen operaattori vaihtuu, voit vaihtaa laitteen yhteysosoitteen (APN). Valitse pudotusvalikosta pannassa olevan SIM-kortin operaattori ja lähetä pannalle ohjelman luomat asetusviestit.
 • LAT/P: Laitteen koordinaatin pituusasteet.
 • Lisää pääkäyttäjä: Voit lisätä laitteelle uuden pääkäyttäjän. Pääkäyttäjiä voi olla maksimissan kolme. Ultracom R10 laitteissa pääkäyttäjät löytyvät laitteet-valikosta (muokkaa laitetta ja etsi kohta pääkäyttäjät).
 • Lisää VA-kuuntelija: Voit lisätä laitteelle väliaikaisen kuuntelijan. Kuuntelijalla on oikeus soittaa pantaan. Kun pannasta katkaistaan virrat, poistuvat VA-kuuntelijat laitteen muistista.
 • LON/L: Laitteen koordinaatin leveysasteet.
 • Lämpötila: Laitteen lämpötila. Huomaa että lämpötila on suuntaa antava.
 • Maavalinta: Voit vaihtaa Avius laitteesi käyttömaan. Laite säätää mm. tehoja valitun käyttömaan lainsäädäntöön sopivaksi.
 • Matkalaskuri: Laitteen mittaama matka. Napauttamalla valintaa, voit muuttaa matkalaskurin arvon haluamaasi metrimäärään.
 • Nollaa haukkuajat: Nollaa laitteen laskeman totaali ja nykyisen jakson haukkuajat.
 • Nopeus km/h: Laitteen nopeus kilometriä tunnissa.
 • Paikannusaika: Viimeisimmän paikkatiedon saapumispäivä ja kellonaika.
 • Paikannusaika (sek): Laitteen paikannusväli sekunteina. Voit vaihtaa paikannusväliä napauttamalla valintaa.
 • Poista VA-kuuntelija: Poista väliaikainen kuuntelija laitteen muistista. VA-kuuntelijat poistuvat laitteen muistista automaattisesti, kun laitteesta käytetään virtoja pois päältä.
 • Salasanan vaihto: Avius laitteen salasanan vaihtaminen. Tee salasanan vaihto, vain kun panta ja isäntälaite ovat vierekkäin (max. 0.5 metrin etäisyydellä toisistaan).
 • Salli/estä puhelut: Voit sallia tai estää kaikki laitteelle tulevat puhelut. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin aina soittaa pantaan.
 • Satelliitit: Löydettyjen satelliittien määrä. Laitteen tulee löytää vähintään neljä satelliittia tarkkaan paikannukseen.
 • Seisontahälytys: Valinta asettaa laitteelle seisontahälytyksen. Kun laite on liikkumatta asetetun ajan, hälyttää ohjelmisto koiran olevan seisonnassa. Seisontahälytysrajan voi asettaa minimissään 15 sekuntiin ja maksimissaan 250 sekuntiin. Seisontahälytyksen jälkeen seisontahälytys nollautuu, kun koira liikkuu n.20 metrin matkan.
 • Signaalitaso: Avius laitteen VHF-signaalin voimakkuus.
 • SMS-asetukset: Salli tai estä tekstiviestipaikannusten lähettäminen laitteelle. Pääkäyttäjä voi kuitenkin aina lähettää tekstiviestipaikannuksia laitteelle. Huom! Toiminto vaatii ohjelman rajoittamattoman version. Lue lisätietoja kohdasta 2.1.
 • Teksiviestiseuranta (min): Asettaa laitteelle jatkuvan tekstiviestiseurannan. Arvo voi olla välillä 1-3600 min. Huom! Toiminto vaatii ohjelman rajoittamattoman version. Lue lisätietoja kohdasta 2.1.
 • Toistintila: Asettaa Avius isäntälaitteen toistintilaan. Toistintilassa isäntälaite välittää valittuna olleen pannan signaalia eteenpäin muille Avius-isäntälaitteille. Toistintila katkaisee automaattisesti Bluetooth-yhteyden ja asettaa laitteen toistintilaan. Toistintilaa hyödyntämällä saadaan Avius pannan kantamaa kasvatettua useita kymmeniä kilometrejä (riippuen toistintilassa olevan isäntälaitteen korkeudesta ym.). Toistintilaa varten tarvitaan toinen isäntälaite, jolla otetaan yhteys pantaan/toistintilassa olevaan isäntälaitteeseen. Toistintilan käytön voi lopettaa painamalla isäntälaitteen yhteyspainiketta.
 • Viestin ikä: Viimeksi laitteelta saapuneen paikkatiedon ikä.
 • Virransäästötila/Virransäästö: Virransäästötilan asettaminen:
  • Normaali virransäästö: Normaali toiminta, ei tehostettua virransäästöä.
  • Keskitaso: Sammuttaa laitteen GPS-vastaanottimen ajoittain virran säästämiseksi.
  • Korkea: Keskitason virransäästön lisäksi, estetään puhelut ja tekstiviestipaikannus laitteeseen. Vain pääkäyttäjä voi soittaa tai paikantaa laitetta tekstiviesteillä.
 • Älykäs paikannus: Voit asettaa laitteelle älykkään paikannuksen nopeuden ja/tai haukkujen perusteella. Laite tihentää paikannusväliä automaattisesti, jos ennalta asetettu nopeus tai haukkumäärä ylitetään.
 • Äänimerkki: Toiminto antaa Avius laitetta seurattaessa äänimerkin ohjelmistosta aina kun Avius pannalta tulee paikkatieto. Toiminto on kätevä esimeriksi tilanteissa, joissa Avius panta on ajautunut VHF-kantaman ulkopuolelle ja koiraa etsitään ajoneuvolla. Laite ilmaisee paikkadatan saapumista äänimerkillä, jolloin käyttäjä tietää pysähtyä ja etsiä alueelta korkean maastonkohdan saadakseen tarkan sijainnin pannasta.