Ultracom NEXT for Android - 12. Asetukset ja tuki

Pääset tarkastelemaan asetuksia, avaamalla päävalikon (napauta karttaruudun oikeassa alakulmassa näkyvää kolmea päällekkäistä palloa) ja valitsemalla "Asetukset" tai "Tuki"-valinnan.


Asetuksista löytyvät tarkasteltavien jälkien pituudet. Voit valita haluamasi jäljen pituuden seuraaville kohteille:

  • Oma jälki: oman sijainnin reittiviivan pituus.
  • Omat koirat: omien koirien reittiviivan pituus.
  • Ihmiset: muiden ohjelmiston käyttäjien reittiviivan pituus.
  • Muiden koirat: muiden käyttäjien koirien reittiviivan pituus.
  • Seurattava kohde: seurattavana olevan kohteen reittiviivan pituus.


"Kartan kierto sallittu" -asetus sallii kartan kääntymisen pysty- tai vaaka-asentoon, kun käännät puhelimen pystyyn tai vaakaan.


"Tuki"-valikosta näet ohjelman version, pääset tarkastelemaan ohjelmiston käyttöehtoja, tietosuojalauseketta sekä pääset tukisivustollemme. Tukisivustolla voit tarkastella tuen artikkeleita, päivitysohjeita, sekä voit ottaa yhteyttä tukeen. 


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.