Bruksanvisninger for Ultracom R10/R10i -fastvareversjon og oppdateringer

Ultracom R10/R10i-fastvareversjon: B6.
Dato: 5.8.2022
Oppdater innhold:

  • Justeringer til fabrikkinnstilling.

 

Merk! Enhetens SIM-kort må være aktiv, og enheten må være tilkoblet mobilnettverket.

 

Oppdater instruksjoner på Tracker eller Next -appen:

  1. Installer et ladet batteri i enheten. Husk (+)- og (-)-tegnene på batteriet og batteridekselet.
  2. Vent til det grønne LED-lyset på enheten blinker èn gang hvert sekund. Hvis enheten finner satelitter, vil lyset blinke èn gang hvert tredje sekund.
  3. Åpne Ultracom Next- eller Tracker-appen og hovedmenyen. 
  4. Velg «enheter» og velg din R10-enhet.
  5. Velg «Fastvareoppdatering» og les flere instruksjoner på skjermen. 
  6. Enheten vil motta kommandoen og begynne fastvareoppdateringen.
  7. Når oppdateringen er ferdig, vil enheten fortsette å sende plasseringen.