Bruksanvisninger for Avius-fastvareversjon og oppdateringer

Ultracom Avius-vertsenhetens fastvareversjon: 1.016

Dato: 1.13.2021

Oppdater innhold

 • Vi har nå rettet opp i problemer der VHF-kommandoer var trege, eller enheten ikke kunne sende kommandoene.

 1. Sett inn ladet batteri i VHF-mottakeren og slå enheten på.
 2. Åpne appens hovedmeny
  • Next: velg «innstillinger».
  • Tracker: velg «enheter»
 3. Velg VHF-mottakeren og velg «Fastvareoppdatering».
 4. Angi sikkerhetskoden til det angitte feltet og oppdateringen vil begynne.
 5. Appen laster ned fastvareoppdateringen og sender den til VHF-mottakeren. Grønn og blå LED-lampe på mottakeren blinker samtidig. 
 6. Lysene på mottakeren vil fortsette å blinke normalt, og den vil opprette en Bluetooth-tilkobling på appen når enheten er oppdatert.