Ofte stilte spørsmål om Avius

Hvordan frigir jeg AviusINK for min Avius-enhet (frigi Bluetooth-tilkobling)? 

Avius VHF-mottaker kan festes til èn mobilenhet om gangen via Bluetooth. 

 

Tracker-app: åpne hovedmenyen og velg «enheter» -> velg VHF-mottakeren og velg «Fjern enhet». Dette frigir Bluetooth-tilkoblingen mellom mobilenheten og VHF-mottakeren.

 

Ultracom Next-app: Åpne hovedmenyen og velg «Innstillinger» -> velg VHF-mottakeren og velg «Fjern VHF-mottaker». Dette frigir Bluetooth-tilkoblingen mellom mobilenheten og VHF-mottakeren.

 

Jeg klarer ikke å koble til min Avius VHF-mottaker.

Sørg for at VHF-tilkoblingen er slått på (det lille VHF-mottakerikonet på kartvisningen er grønn). Hvis ikonet er grått, trykk på ikonet og vent for at det blir grønt. Sørg for at mobilenhetens Bluetooth er slått på.

Hvis du fortsett ikke kan koble til enheten, kan du prøve å endre tilkoblingsmetoden til VHF-mottakeren ved å trykke tilkoblingsknappen (knappen med runde piler) til VHF-mottakerenheten i omtrent seks sekunder. VHF-mottakeren vil blinke grønt for å informere brukeren at Bluetooth-modusen endrer. Slipp knappen og vent til enheten starter på nytt.

 Etter Bluetooth-modusen er endret, vil det blå LED-lyset på VHF-mottakeren blinke to ganger per sekund til tilkoblingen er opprettet på telefonen, etterpå vil lyset blinke èn gang per tredje sekund. Husk at etter du har endret Bluetooth-modusen må du frigi AviusLINK og tilkoble enheten på nytt.

 

Tracker-app: åpne hovedmenyen og velg «enheter» -> velg VHF-mottakeren og velg «Fjern enhet». Dette frigir Bluetooth-tilkoblingen mellom mobilenheten og VHF-mottakeren. Nå kan du prøve å legge enheten til i menyen «enheter».

 

Ultracom Next-app: Åpne hovedmenyen og velg «Innstillinger» -> velg VHF-mottakeren og velg «Fjern VHF-mottaker». Dette frigir Bluetooth-tilkoblingen mellom mobilenheten og VHF-mottakeren. Nå kan du prøve å legge enheten til i menyen «enheter».

 

Husk! Hvis du fortsatt ikke kan koble til VHF-mottakeren, kontakt vår kundestøtte.

 

Jeg klarer ikke å koble til min Avius-bånd.

Sørg for at AVIUSLINK på Ultracom-appen er slått på og Bluetooth-tilkoblingen på mobilenheten er slått på. AviusLINK kan slås på fra øverst på kartskjermen, ved å klikke på det lille Avius VHF-mottakerikonet (ikonet skal bli grønn).

 

Når du legger båndet til appen, sørg for at båndet er utenfor og tilkoblet satellittene (det grønne LED-lyset på båndet skal blinke èn gang per tredje sekund). Sørg også for at du legger enheten til ved å bruke det riktige ID-nummeret. Båndets ID-nummer finner du på første side i bruksanvisningen eller under bånddelen på en annen etikett.

 

Hvis du fortsatt har problemer med å legge båndet til appen, kontakt vår kundestøtte.

 

Min Avius-enhets barkmikrofon er ikke sensitiv nok? 

Adminbrukeren for enheten kan endre mikrofonens sensitivitet.

 

Åpne appens hovedmeny og velg «enheter» -> velg enheten din og velg «Bark-sensitivitet». Juster sensitiviteten opp for å gjøre mikrofonen mer sensitiv og ned hvis du vil justere mikrofonen mindre sensitiv til lyder.