Ultracom R10/R10i uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom R10/R10i programversion: B6.5

Versiondatum: 2022.8.5

Uppdateringens innehåll:

  • Ultracom Global SIM-kortets fördröjningar vid operatorbyte åtgärdats.


OBS! SIM-kortet på den enhet som ska uppdateras måste vara aktivt och enheten måste vara ansluten till ett mobilt datanätverk. 


Uppdatering med Ultracom Next och Tracker appen:


  1. Sätt i ett laddat batteri. Observera markeringarna (+) och (-) på batteriet och batterifacket.
  2. Vänta tills enhetens gröna ljus blinkar ständigt varje sekund. Om den är ansluten till satelliter kommer lampan att blinka var tredje sekund .
  3. Öppna Ultracom Next eller Tracker appen och öppna huvudmenyn.
  4. Välj "Enheter" och tryck på din R10 enhet.
  5. Tryck på "Programuupdatering" ange bekräftelsekoden i det begärda fältet och följ instruktionerna på skärmen.
  6. Enheten tar emot kommandot och börjar installera uppdateringen .
  7. När installationen är färdig återgår enheten till normal funktion