Instruktion för Avius uppdatering och versioninformation

Ultracom Avius halsbandets programverision: 1.010

Versiondatum: 2018.5.21

Uppdateringens innehåll:

 • Användaren kan ändra spårningsintervall.
 • Automatisk strömsparläge när man använder 20sek eller längre spårningsintervall.
 • Andra mindre korrigeringar.


Ultracom Avius motttagrens programverision: 1.014

Versiondatum: 2020.9.18

Uppdateringens innehåll

 • Mindre fixar


Instruktion för uppdatering:

 1. Installera laddade batterier i Avius halsbandet och mottagaren och starta enheterna.
 2. Placera mottagaren och halsbandet sida vid sida, så att antennerna korsar varandra.
 3. Öppna Ultracom programvaran och välj enheten du vill uppdatera. Kontrollera att halsbandet och mottagaren har kopplat upp och är anslutna till programvaran. 
 4. Öppna extramenyn och välj ”FW update – collar”. Programmet frågar nu efter en säkerhetskod, fyll in säkerhetskoden och uppdateringen startar. Följ noggrant instruktionerna som ges av programmet.
 5. Programmet laddas när den gröna och blåa LED-ljuset i mottagaren blinkar samtidigt. Längst ner på din mobilskärm kommer ser du en procentsats som indikerar hur nedladdningen av uppdateringen framskrider. 
 6. Starta om halsbandet när den gröna och blåa lysdioden på mottagaren blinkar växelvis (men håll mottagaren och halsbandet nära varandra hela tiden). 
 7. Programmet laddas ner i halsbandet. Mottagarens gröna LED-ljus lyser fast och halsbandets gröna LED-ljus blinkar hastigt.
 8. När nedladdningen är klar slocknar den gröna lysdioden på halsbandet. Den blå lysdioden på mottagaren blinkar var tredje sekund för att indikera anslutningen .
 9. Halsbandet startar om automatiskt. Vänta tills den gröna lysdioden börjar blinka igen och halsbandet söker efter satelliter.  
 10. Programvaruuppdateringen för halsbandet är nu klar och du kan fortsätta med att uppdatera mottagaren.   
 11. Öppna Ultracom programmenyn och välj "Firmware Update Host".     
 12. Programmet ber en säkerhetskod, ange koden i fältet och följ instruktionerna på skärmen.    
 13. Programvaran laddas när de gröna och blå lysdioderna blinkar samtidigt. Längst ner på din mobilskärm ser du en procentsats som indikerar hur nedladdningens framskrider.
 14. Uppdateringen startar automatiskt när nedladdningen är klar och den gröna lysdioden på mottagaren blinkar hastigt. 
 15. När uppdateringen är klar blinkar LED-lamporna på mottagaren normalt och ansluter automatiskt till mobilenheten. Uppdateringen av mottagarens programvara är nu klar. 
 16. Om du har problem med uppdateringen, vänligen kontakta vår support eller din återförsäljare.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.