Supportförfrågan (ärende)

Vi har satt ihop en omfattande databas för att täcka vanliga frågor och vanliga problem. Läs först användarhandboken för din enhet och se om en lösning på ditt problem redan finns i vår databas. Du kan försöka hämta information med hjälp av databassökningsfunktionen. 

Om du inte hittar svaret i vår databas kan du kontakta vår support genom att följa dessa steg:

En supportbegäran (ärende) kan göras på första sidan i vår supportsida.