Att avbeställa eller ändra en beställning som är gjor direkt i Ultracom programvaran

Om du vill avboka eller ändra beställning i Mina sidor, vänligen gör på följande sätt: 


Att ändra betsällning till ett annat telefonnummer:

  1. Meddela oss vilket telefonnummer du vill överföra beställningen från och till vilket telefonnummer det ska överföras till.
  2. Meddela vilka tjänster du vill överföra.


Att avbeställa ordern:

  1. Låt oss veta till vilket telefonnummer du har gjort beställningen till och vilken programvaruprodukt du vill avbeställa.
  2. Ange namn och kontonummer du vill ha återbetalningen till.
  3. Bifoga kopia av kvittot i meddelandet.

Support kontaktinformation hittas i databasen i avsnittet "kontakta oss". Observera att köp har 14 dagars ersättnings och returnpolicy 


Kontrollera att beställningen är gjord av Ultracom Oy eller Ultracom Group Oy på inköpskvittot. Om du har köpt en produkt från vår återförsäljare, kontakta vänligen din återförsäljare.