Ultracom Avius vanliga frågor och svar

Kan man spåra R10 hybrid med hjälp av Avius VHF-mottagare och är det  även möjligt att spåra R10 hybrid genom att använda VHF-mottagare i Avius för det?
Det är möjligt att använda VHF-mottagare i Avius för att spåra R10 hybrid. Det är även möjligt att spåra Avius halsband med hjälp av VHF-mottagare för R10 hybrid. VHF-mottagaren måste  vara uppdaterat till den nyaste versionen i Avius. Mer information om programuppdateringen hittar du på vår supportsida för Avius. 


Hur löser jag AviusLINK uppkopplingen (kopplar bort Bluetooth från Avius mottagaren)? 

Avius mottagaren kan bara, vara ansluten till en mobilenhet åt gången. Om du vill byta din mobila enhet måste du koppla av AviusLINK på Avius mottagaren (Bluetoothanslutningen måste kopplas av). För att öppna AviusLINK, öppna programvarans huvudmeny och välj "inställningar". Öppna extramenyn uppe till höger i skärmen och välj "Återställ AviusLINK". Acceptera återställningen, varefter Avius mottagaren kopplas av och kan sedan igen kopplas ihop med en annan mobilenhet.

Kan Avius halsbandet ha många administratörer och hur byter jag huvudanvändare?
Alla användare till en mottagare som känner till halsbandets ID-nummer och lösenord kan fungera som administratör för Avius halsbandet. Administratörer kan inte hanteras separat för Avius halsbandet i Ultracom programmet.

Jag kan inte ansluta till Avius mottagaren.
Kontrollera att du har startat AviusLINK och mobilens Bluetooth. Du kan starta AviusLINK uppe till höger på skärmen genom att tryck på mottagarsymbolen (mottagarsymbolen ska vara grön).

Om anslutningen till din mobila enhet inte fungerar i standardläget kan du försöka byta läge i mottagaren. För att ändra läget, håller du ned anslutningsknappen (knappen under strömbrytaren) i cirka 6 sekunder. Enheten blinkar med ett grönt LED-ljud för att indikera att läget förändras. Släpp knappen och vänta tills enheten byter läge.

När läget ändras blinkar den blå lysdioden på mottagaren två gånger per sekund tills den anslutning upprättats, varefter lysdioden blinkar en gång var tredje sekund. Observera att efter byte av anslutningsläge bör AviusLINK kopplas från programvaran och starta anslutningen igen. För att öppna AviusLINK, öppna programmets huvudmeny >> "Inställningar" >> öppna extramenyn uppe till höger på skärmen och välj "Återställ AviusLINK" >> återgå till kartvyn och tryck på mottagarsymbolen uppe i skärmen för att ansluta Avius mottagaren till din telefon.

Vi har upptäckt kompatibilitetsproblem med Avius mottagaren och vissa telefonmodeller. Kolla artikeln Avius telefonkompatibilitet och krav, för en aktuell lista över databaser .

Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracoms tekniska support.

Jag får inte kontakt med Avius halsbandet?
Kontrollera att du har AviusLINK och Bluetooth på i din telefon. Starta AviusLINK genom att trycka på mottagarsymbolen, uppe till höger på skärmen.

Kontrollera att du har lagt till din Aviusenhet med rätt ID-nummer i programmet (halsbandets ID). Öppna programmets huvudmeny, välj "Enheter", redigera (Android håll fingret på enheten och välj pennsymbolen (redigera) upp i skärmen. Apple svep enheten från höger till vänster och välj "redigera").

Kontrollera att enhetstypen är Avius och att det är halsbandets ID som är inställd i Ultracom programmet och inte mottagarens ID. Observera att Avius enhetens lösenord är 0000 som standard i farbriksinställning. Om det är en ny enhet, måste du först ställa in enheten med standardlösenordet och sedan ändra lösenordet. Se "Hur ändrar jag mitt lösenord för Avius halsbandet?" För mer information.

Om du fortfarande inte kan koppla upp telefonen med mottagaren, kontakta vänligen Ultracoms tekniska support.

Hur byter jag lösenordet till mitt Avius halsband?
Lösenordet för din Avius enhet är 0000 i fabriksinställningarna. När du först har installerat enheten med ett fabrikslösenord kan du ändra lösenordet i programmets infomeny. Starta Avius halsbandet och mottagaren. Vänta tills mottagaren anslutit till din telefon och halsbandet. Kontrollera att du har valt ditt Avius halsband och öppna infomenyn längst ner på kartskärmen (i). Öppna den extramenyn uppe till höger på skärmen och välj "Ändra lösenord" i listan. Observera att Avius halsbandet och mottagaren måste vara sida vid sida vid återställningen av lösenordet.  Glöm inte att informera halsbandets andra följare om det ändrade lösenordet.

Avius enhetens skallindikator är för känslig eller okänslig?

Avius enhetens huvudanvändare kan justera skallkänsligheten i Ultracom programmets infomeny.

  1. Starta Avius halsbandet och mottagaren.
  2. Öppna Ultracom programmet och kontrollera att du har rätt enhet vald. 
  3. Dra upp bottenmenyn och öppna infomenyn. 
  4. Öppna extramenyn upp till höger i skärmen och välj "Skallkänslighet". 
  5. Justera skallkänsligheten och skicka meddelandet till halsbandet.

 

Om Ultracom programmet inte ändrar färg på spåret när hunden skäller, kan man justera skällgränsen på halsbandet: 

  1. Öppna huvudmenyn och välj "Enheter". 
  2. Redigera enheten (Android: tryck på  enheten och välj "Redigera". Apple iOS: svep enheten från höger till vänster och välj "Redigera").
  3. Tryck på tilläggsuppgifter och ställ in ett värde. Ifall det installerade värdet överskrids under en spårningsintervall ändrar spåret färg till röd, för att indikera att hunden skäller. Till exempel om skallgränsen är inställd till värdet 5 och spårningsintervallen är på 5sek, så måste hunden skälla fem gånger under spårningsintervallen, för att programmet ska tolka att hunden skäller och spåret ska byta färg. 

 

Om du i regel använder en tätare spårningsintervall (5-20sek) rekommenderar vi att skallkänsligheten är inställt till värdet 1–2. Om du använder spårningsintervaller över 20sek rekommenderar vi att skallkänsligheten är inställd på värdet 5.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.