Hund-GPS och Novus vanliga frågor och svar

Hur ändrar jag enhetens huvudanvändare?
 I Hund-GPS och Novus enheterna lagras huvudanvändaren i enhetens SIM-korte. De andra två administratörerna lagras i enhetsminnet. Om du vill ändra huvudanvändare gör på följande sätt:

 1. Stäng av enheten och öppna enhetens SIM-lucka med det verktyg som medföljer enheten. . 
 2. Ta bort SIM-kortet från enheten och sätt in det i din mobiltelefon. 
 3. I telefonens kontaktlista radera kontakten med namnet "DOGPS" från SIM-kortet. 
 4. Ta bort SIM-kortet från mobiltelefonen och sätt i det i halsbandet igen. Starta starta halsbandet. 
 5. Öppna Ultracom programvaran >> Öppna huvudmenyn och välj "Enheter". Radera enheten från listan ( i Android: Håll fingret på den valda enheten och tryck på papperskorgsymbolen upp till höger i skärmen (radera). I Apple: Svep enheten från höger till vänster och välj "Radera"). 
 6. Lägg till enheten igen. När du fyllt in begärd information, blir ombedd att skicka kopplingspunkt. Välj "Skicka kopplingspunkten" och välj operatören i rullgardinsmenyn för SIM-kortet i halsbandet och därefter skicka båda konfigurationsmeddelandena som genereras av programmet till halsbandet. (Programmet genererar först ett meddelande, skicka den och sedan backa ett steg med telefonens backa knapp och skicka det andra meddelandet också) 
 7. Återgå till kartmenyn och spårningen startar inom ett par minuter.

Om du vill lägga till en andra eller tredje administrator, gör på följande sätt:

 1. Starta halsbandet och öppna Ultracom programvaran.
 2. Välj enheten och dra upp bottenmenyn och öppna infomenyn. 
 3. Öppna extramenyn upp till höger på skärmen(de tre bollarna) och välj "Lägg till administratör". i menyn.             Ange administratörens telefonnummer och skicka installationsmeddelande till halsbandet.

Krav på abonnemang i SIM-kortet?
SIM-kortet i Hund-GPS måste kunna skicka och ta emot textmeddelanden, använda mobildata och om användaren vill ringa till halsbandet, måste den ha en samtalsfunktion. PIN-förfrågan måste vara avstängd, på SIM-kortet.

OBS! Hund-GPS halsbandet använder ett 2G-nätverk. Den långsammaste mobildataanslutningen räcker till halsbandets SIM-kort.

Enheten startar inte spårningen alls?
Kontrollera att SIM-kortets PIN-förfrågan är avstängd och att SIM-kortet är installerad på rätt sätt i halsbandet. (för korrekt kortinstallation se bruksanvisning som medföljer halsbandet).

Om du har bytt ett helt nytt SIM-kort och abonnemang (kolla avsnitt "Krav på abonnemang i SIM-kortet?") testa SIM-kortet först i en telefon. Om den nya kortet använder en annan kopplingspunkt (APN), byt kopplingspunkt till halsbandet (kolla avsnittet "Hur ändrar jag enhetens kopplingspunkt?).

Kontrollera att batterierna i halsbandet är fulladdade. Vi rekommenderar att batterierna byts till nya varje år.

Om enheten fortfarande inte startar spårningen, kontakta vår tekniska support. Kontaktinformationen till support hittas i databasens kontaktsektion.

Enheten svara inte när jag ringer till det?
Ringaren till enheten måste vara administratör eller TF-lyssnare (tillfällig lyssnare). Administratörer och TF-lyssnare kan man lägga till i programmets Infomeny (endast huvudanvändaren kan lägga till administratörer eller TF-lyssnare). OBS! Observera att TF-lyssnarna nollas, efter att halsbandet stängs.

Enhetens SIM-kort måste ha samtalsfunktion. En del abonnemang har bara mobildata / en del surfplattor behöver ingen samtalsfunktion alls.

Säkerställ också att uppringningsnumret inte är hemligt och att uppringningsnumret får visas av operatören och telefonen. Nummervisningen ska ställas in på "alltid visa".

Hur justerar jag skallindikatorn?
Enhetens huvudanvändare kan justera skallindikatorns känslighet i Infomenyn.
 1. Starta Novus eller Hund-GPS enheten.
 2. Öppna Ultracom programmet och kontrollera att du har valt rätt enhet. 
 3. Dra upp bottenmenyn och öppna Infomenyn. 
 4. Öppna extramenyn upp till höger i skärmen (de tre bollarna) och välj skallkänslighet. 
 5. Byt skallkänslighet och skicka den nya inställningen till halsbandet.


Om spåret i programmet inte ändrar färg när hunden skäller, ändra inställningen på skallgränsen.

 1. Öppna Ultracom programmet, gå in i huvudmenyn och välj "Enheter". 
 2. Välj enhet och redigera ( i Android tryck på på enheten och välj "redigera" (pennsymbolen) upp till höger på skärmen. I Apple svep enheten åt vänster och välj "Redigera"). 
 3. I tilläggsuppgifter ändra "Skallgräns" ställ in ett nytt värde. Om den nya inställda skallgränsen (skallantal) överskrids under spårningsintervallen, ändras spåret färg i programmet för att indikera att hunden skäller. Till exempel, om skallgränsen är inställd på 5 och spårningsintervallen är 5sek, måste hunden skälla mer än fem gånger för att spåret ska ändra färg i programmet och indikera att hunden skäller. 


Om du huvudsakligen använder tätare spårningsintervall (5-20 sek) rekommenderar vi att skallgränsen är inställd på 1-2. Om du använder över 20sek spårningsintervaller, rekommenderar via att skallgränsen är inställd på 5.

Hur många administratörer kan enheten ha?
Enheten kan ha totalt tre administratörer. Det som först som har tagit i bruk enheten är huvudanvändare till halsbandet och huvudanvändarens information lagras i SIM-kortet. Det två andra administratörerna kan läggas in i Ultracom programmets Infomeny, med "Tillfoga administratör" funktionen. De två andra administratörerna lagras i halsbandets minne och kan raderas från enheten med i programmets Infomeny, med "Radera administratör" funktionen.

Hur ändrar jag enhetens kopplingspunkt?

Följ instruktionerna nedan:

 1. Öppna Ultracom programmet >> Öppna huvudmenyn och välj "Enheter". Radera enheten från enhetslistan (I Android, håll fingret på den valda enheten och sedan tryck på radera (papperskorgsymbolen uppe till höger på skärmen). I Apple, svep den valda enheten från höger till vänster och välj "radera").
 2. Lägg till enheten i programmet igen. Du blir ombedd att ange en kopplingspunkt (APN). Tryck "Skicka" och välj operatören för halsbandets SIM-kort från rullgardinsmenyn. Programmet för över dig till telefonens textmeddelanden. Ultracom programmet generar automatiskt två konfigurationsmeddelanden, skicka båda meddelanden till halsbandet.
 3. Återgå till kartmenyn och spårningen startar inom ett par minuter.

Jag får felmeddelandet "Enhet hittades inte, kontrollera telefonnummer och lösenord"?
Den ifyllda enhetens telefonnummer eller lösenord är fel. Detta meddelande kan fås, om ägaren till enheten man följer, ändrar lösenord eller halsbandets telefonnummer.

Öppna Ultracom programmet, gå in i huvudmenyn och välj "Enheter". Redigera enheten ( i Android, håll fingret på den valda enheten och sedan tryck på "Redigera" (pennsymbolen) upp till höger på skärmen. I Apple, svep enheten åt vänster på skärmen och välj "Redigera".


Kontrollera att du valt rätt enhetstyp (Hund-GPS / Novus) och kontrollera att enhetens telefonnummer och lösenord är rätt (telefonnumret ska vara i internationellt format), annars vänligen kontakta enhetens ägare .


Om enheten fortfarande inte startar spårningen, kontakta vår tekniska support. Kontaktinformationen till support hittas i databasens kontaktsektion

Jag har bytt telefonnummer och är inte längre huvudanvändare till mitt halsband?
Enhetens huvudanvändare måste ändras. Mer information finns i "Hur ändrar jag enhetens huvudanvändare?" kapitlet.

Jag har bytt SIM-kort i halsbandet och nu spårar den inte längre?
Kontrollera att SIM-kortets PIN-förfrågan är avstängd och att SIM-kortet är installerad på rätt sätt i halsbandet. (För korrekt kortinstallation se bruksanvisning som medföljer halsbandet). Kontrollera också att abonnemanget har mobildata och SMS. Starta halsbandet i en plats var den kan få kontakt med satelliterna (tillräckligt långt ifrån byggnader).
 1. Öppna Ultracom programmet, gå in i huvudmenyn och välj "Enheter". Radera enheten ( i Android, håll fingret på den valda enheten och sedan tryck på "Skräpkorgen" uppe till höger på skärmen. I Apple, svep enheten åt vänster på skärmen och välj "Radera".
 2. Lägg till enheten i programmet igen. Du blir ombedd att ange en kopplingspunkt (APN). Tryck "Skicka" och välj operatören för halsbandets SIM-kort från rullgardinsmenyn. Programmet för över dig till telefonens textmeddelanden. Ultracom programmet generar automatiskt två konfigurationsmeddelanden, skicka båda meddelanden till halsbandet. 
 3. Återgå till kartmenyn och spårningen startar inom ett par minuter.


Om enheten fortfarande inte startar spårningen, kontakta vår tekniska support. Kontaktinformationen till support hittas i databasens kontaktsektion

Min enhet förbrukar batterikapaciteten snabbt, positionen slänger mycket och vägmätaren nollas automatiskt.
Vi rekommenderar att du byter ut batterierna varje år, för att undvika potentiella problem med strömförbrukningen. Använd alltid högkvalitativa batterier från kända batteritillverkare (t.ex. Duracell, Panasonic, Keeppower). Problem med dåliga batterier uppstår särskilt i kallt väder .

Om din enhet fortfarande fortsätter att förbruka batterikapaciteten efter byte av batterier, eller har strömavbrott, vänligen kontakta Ultracom Service. Du hittar kontaktinformationen för tjänsten i avsnittet "Kontakta oss" i vår databas.