Hund-GPS (2011 och nyare) uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom Hund-GPS programversion: 19

Versiondatum : 2020.2.24

Uppdateringens innehåll:

  • Fixat: mätning av batterspänning
  • Fixat: GPS modulens funktion i batterisparläge


Instruktion för uppdatering:


OBS! Firmwareversionen av enheten uppdateras direkt från Ultracom applikationen. Endast huvudanvändaren kan uppdatera halsbandets programvara. Enheten du vill uppdatera måste ha ett aktivt SIM-kort och vara ansluten till ett mobildatanätverk.


  1. Sätt in laddade batterier. Observera plus och minus (+) och (-) -markeringarna.
  2. Vänta att enhetens GPS-lampa börjar att blinka med 1sek mellanrum.
  3. I Ultracom appen, öppna bottenmenyn och välj "Info". Längst ner i infomenyn tryck på "Programvaruversion"
  4. Fyll in bekräftelsekoden och skicka uppdateringskommandot till enheten .
  5. Enheten tar emot kommandot och börjar uppdateringen.
  6. När uppdateringen är slutförd återgår enheten till normal funktion.


Uppdateringen tar normalt 5-10min

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.