Hund-GPS (2011 och nyare) uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom Hund-GPS programversion: 19

Versiondatum : 2020.2.24

Uppdateringens innehåll:

  • Fixat: mätning av batterispänning
  • Fixat: GPS modulens funktion i batterisparläge


OBS! Enheten du vill uppdatera måste ha ett aktivt SIM-kort och vara ansluten till ett mobildatanätverk.


Uppdatering med Ultracom Next och Tracker appen:

  1. Sätt in laddade batterier. Observera plus och minus (+) och (-) -markeringarna.
  2. Vänta att enhetens oranga GPS-lampa börjar att blinka med 1sek mellanrum. Om den är ansluten till satelliter kommer lampan att blinka var tredje sekund.
  3. Öppna appen och öppna huvudmenyn.
  4. Välj "Enheter" och tryck på din Hund-GPS enhet.
  5. Tryck på "Programuppdatering" och följ instruktionerna på skärmen.
  6. Enheten tar emot kommandot och börjar installera uppdateringen.
  7. När uppdateringen är slutförd återgår enheten till normal funktion.