Ultracom för Apple uppdateringsguide och versioninformation

Gamla Ultracom Applikationen kan inte längre uppdateras från Apple App Store. Applikationer som redan är installerade fungerar normalt. Vi rekommenderar att du hämtar nya  Ultracom NEXT. 


Ultracom for Apple iOS programversion:  2.1.10

Versiondatum: 2019.12.12

Uppdateringens innehåll: 

  • Fix: Flyttat skalan längst ner på skärmen så att den blivit synlig .
  • Förändring: Knapparna nere i skärmen flyttadebort från bottenmenyn.
  • Fix: APN operaatorlistan uppdaterad.
  • iOS Bluetoothbehörighet fråga till användaren tillagd .