Ultracom R10/R10i Hybrid uppdateringsguide och versioninformation

Ultracom R10/R10i Hybrid programversion B6.7 (R10 Hybrid)/B6.8 (R10i Hybrid)

Versiondatum: 2022.9.6

Uppdateringens innehåll

 • Justeringar av fabriksåterställning.
 • Fixa till att indikera batterinivå. 
 • Andra mindre ändringar och förbättringar.


OBS! SIM-kortet på den enhet som ska uppdateras måste vara aktivt och enheten måste vara ansluten till ett mobilt datanätverk. 

 

Uppdatering med Ultracom Next eller Tracker appen:


 1. Sätt i ett laddat batteri. Observera markeringarna (+) och (-) på batteriet och batterifacket.
 2. Vänta tills enhetens gröna ljus blinkar ständigt varje sekund. Om den är ansluten till satelliter kommer lampan att blinka var tredje sekund .
 3. Öppna appen och öppna huvudmenyn.
 4. Välj "Enheter" och tryck på din Hybrid enhet.
 5. Tryck på "Programuppdatering" ange bekräftelsekoden i det begärda fältet och följ instruktionerna på skärmen.
 6. Enheten tar emot kommandot och börjar installera uppdateringen .
 7. När installationen är färdig återgår enheten till normal funktion
 8. För att uppdatera mottagaren:
  • Next: öppna huvudmenyn och välj inställningar.
  • Tracker: öppna huvudmenyn och välj enheter. 
 9. Välj din VHF-mottagare och välj "Programuppdatering".  
 10. Programmet ber om säkerhetskoden, ange koden i det angivna fältet och följ instruktionerna på skärmen.  
 11. Programvaran laddas när den gröna och blåa lysdioderna tänds samtidigt. Lysdioderna blinkar oregelbundet .
 12. Efter cirka fem minuter meddelar applikationen att programvaran har laddats ner och börjar överföra uppdateringen till mottagaren.  
 13. Uppdateringen startar automatiskt när laddningen är klar. Den gröna lysdioden på mottagaren blinkar tätt under uppdateringen.. 
 14. När uppdateringen är klar blinkar lysdioderna på mottagaren normalt och anslutningen till den mobila enheten upprättas automatiskt. Mottagarens mjukvaruuppdatering är nu klar.