Ultracom NEXT - 4. Att lägga till hund

Du kan lägga till din egen hund och skapa en profil för din hund genom att öppna programmets huvudmeny (de tre bollarna nere till höger på skärmen) och välja "Mina hundar". Klicka på + -ikonen uppe på skärmen, för att lägga till en hund. 

 

När du lägger till en hund, gör följande val och konfigurationer:

 • Välj profilbild för din hund.
 • Ange din hunds namn.
 • Fyll in raskod.
 • Välj din hunds födelsedatum, kön och vikt .
 • Välj din hunds maxhastighet .
 • Fyll in din hunds webbsida (andra användare kan se din hunds profilinformation och öppna länken du har skrivit in).
 • Fylla in skallgräns (hur många gånger hunden måste skälla, innan färgen på spåret ändras till röd och börjar blinka för att indikera att hunden skäller).
 • Visa din hunds aktivitetsdata för de senaste två dagarna .
 • Ställa in ett ståndlarm för hunden.  När hunden står stilla under en förinställd tid avger appen ett larm om att hunden står (Observera att skallarmet hittas i inställningar menyn).
 • Ställa in gränslarm för hunden (appen varnar dig när hunden överskrider det inställda antalet meter).
 • Slå på "hund-safety" (din hund kommer att vara anonymt synlig på kartan för andra appanvändare). Mer information hittar du genom att klicka på info-ikonen.
 • Lägga till en spårningsenhet till hunden (instruktioner om hur du lägger till en spårningsenhet hittar du i kapitlet "3. Lägga till och ansluta enheten till hunden"). 
 • Lägga till hunden i grupper (mer information om grupper i kapitlet   "6. Lägg till och gå med i en grupp och Tracker cross-tracking").
 • Radera hunden från applikationen.


Till instruktionerna nästa del kan du förflytta dig från denna länk.