Ultracom NEXT - 3. Lägga till enhet och vännernas enheter

Du kan lägga till och binda din enhet till din hund, samt se enhetsinställningarna genom att öppna huvudmenyn (de tre bollarna nere till höger på skärmen) och välja "Enheter". Tryck på + -ikonen uppe på skärmen för att lägga till enheten (du behöver enhetens ID som hittas på första sidan i instruktionsboken eller under batterihöljet på halsbandet).


Observera att enhetsvalen beror på vilken enhetsmodell du använder. Alla alternativ som anges nedan kanske inte är tillgängliga för din enhet. 

 

Du kan göra följande val och konfigurationer när du lägger till en enhet :

  • Definiera telefonnumret till enheten (Ultracom R10 seriens enheter lägger till telefonnumret automatiskt. Vid behov kan du hitta numret i första sidan på bruksanvisningen). Ett telefonnummer krävs för att kunna ringa till enheten .
  • Du ser enhetens ID-nummer. Enhetens ID-nummer definieras när enheten läggs till.
  • Du ser lösenordet som tilldelats enheten. Ett lösenord krävs om du vill tillhandahålla spårningsinformation för din enhet till en användare av Tracker Hunter 6 appen. För att göra ett nytt lösenord, tryck på lösenordet, så genererar systemet ett nytt lösenord. Användare av Ultracom Next appen behöver inte ange något lösenord utan kan följa din enhet genom att vara med i samma grupp, som du har delat din hunds information med.
  • Du kan se utgångsdatumet för Ultracom Global SIM-kortet på din R10 enhet. En förlängning av kortet kan köpas från vår webbutik. För mer information om köp, tryck på utgångsdatumet. 
  • Välj den hund som du vill ansluta enheten till. Observera att enhetens funktioner, t.ex. skallgräns, etc. beror på inställningarna man har gjorda för hunden. Se kapitel 4."Lägga till en hund" för mer information. 
  • Generera administratörskod för enheten. Om du ger en administratörskod till en vän kan de lägga till din enhet i sin egen enhetslista och fungera som enhetsadministratör. Enhetskod matas in från enhetsmenyn genom att klicka på plus ikonen och genom att välja "Lägg till väns enhet med administratörskod"
  • För att uppdatera enhetens programvara, tryck på "Programuppdatering". Du kan hitta uppdateringsinformation för alla enheter i avsnittet "Hundpejlarpå vår supportsida.
  • Du kan justera enhetens skallindikatorns känslighet. Ett högre värde gör indikatorn känsligare och ett lägre värde gör indikatorn mindre känslig. 
  • I samtalsinställningarna kan du bestämma om du vill tillåta samtal från alla användare eller endast från enhetens ägare. Inställningen återgår till standardinställningen (samtal är endast tillåtna från ägaren) när enheten stängs av. 
  • Radera enheten från applikationen. Nät du raderar enheten, återställs den automatiskt till fabriksinställningar.


NOTERA! Enhetslistor, gamla enheter eller vänners enheter kan inte importeras från det gamla appen till nya Ultracom NEXT appen. Egna enheter som man är huvudanvändare till (R10-modeller, Novus och Dog GPS 2011 och senare) kan hämtas automatiskt, genom att bifoga huvudanvändarens telefonnummer till NEXT appen i din profil.. Dina kompisars enheter och hundar får man upp i NEXT när man gör grupper och bjuder in dem i grupperna om de har Ultracom NEXT appen i bruk och går med i gruppen du skapade. Du kan välja om du vill visa din egen och hundars plats i grupperna. Att skapa en grupp är väldigt snabbt och enkelt. Mer information om att skapa och gå med i en grupp: gå med i grupp här  och dela en grupp: dela grupp här. 


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.