Ultracom NEXT - 3. Lägga till enhet och vännernas enheter

Du kan lägga till och binda din enhet till din hund, samt se enhetsinställningarna genom att öppna huvudmenyn (de tre bollarna nere till höger på skärmen) och välja "Enheter". Tryck på + -ikonen uppe på skärmen för att lägga till enheten (du behöver enhetens ID som hittas på första sidan i instruktionsboken eller under batterihöljet på halsbandet).

 

Du kan göra följande val och konfigurationer när du lägger till en enhet :

  • Definiera telefonnumret till enheten (Ultracom R10 seriens enheter lägger till telefonnumret automatiskt. Vid behov kan du hitta numret i första sidan på bruksanvisningen). Ett telefonnummer krävs för att kunna ringa till enheten .
  • Du ser enhetens ID-nummer. Enhetens ID-nummer definieras när enheten läggs till.
  • Välj den hund som du vill ansluta enheten till. Observera att enhetens funktioner, t.ex. skallgräns, etc. beror på inställningarna man har gjorda för hunden. Se kapitel 4."Lägga till en hund" för mer information. 
  • Lägg till administratörer (tidigare huvudanvändare) till enheten. Konton som du tillåter som administratörer kan ändra dina enhetsinställningar och ansluta enheten till sina egna hundar. Du kan söka dina vänner med utdelningsnamnet eller e-postadress de angett (Google eller Ultracom -konto). 
  • Radera enheten från applikationen. Nät du raderar enheten, återställs den automatiskt till fabriksinställningar.


NOTERA! Enhetslistor, gamla enheter eller vänners enheter kan inte importeras från det gamla appen till nya Ultracom NEXT appen. Egna enheter som man är huvudanvändare till (R10-modeller, Novus och Dog GPS 2011 och senare) kan hämtas automatiskt, genom att bifoga huvudanvändarens telefonnummer till NEXT appen i din profil.. Dina kompisars enheter och hundar får man upp i NEXT när man gör grupper och bjuder in dem i grupperna om de har Ultracom NEXT appen i bruk och går med i gruppen du skapade. Du kan välja om du vill visa din egen och hundars plats i grupperna. Att skapa en grupp är väldigt snabbt och enkelt. Mer information om att skapa och gå med i en grupp: gå med i grupp här  och dela en grupp: dela grupp här. 


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.