Ultracom NEXT - 6. Lägg till och gå med i en grupp och Tracker cross-tracking

För att lägga till och gå med i en grupp, öppna programmets huvudmeny (tryck på de tre bollarna nere till höger  på skärmen) och välj "Grupper". Klicka på + -ikonen uppe på skärmen och välj om du vill gå med i en grupp eller skapa en ny grupp: 


SKAPA EN NY ULTRACOM GRUPP 

Klicka på "Skapa en ny grupp". När du skapar en grupp blir du den första administratören i gruppen. Du kan bjuda in andra medlemmar i gruppen, tilldela kartmaterial, hantera behörigheter etc. (se mer information nedan) 

ATT GÅ MED I EN ULTRACOM GRUPP

Klicka på "Gå med i grupp" och ange det grupp-ID du fick för att gå med i gruppen. Du ser gruppens informationen och du kan välja om du vill visa din egen plats eller platsen för dina hundar i gruppen. Om du har mer omfattande rättigheter i gruppen kan du också redigera andra inställningar (se nedan för mer information). Du kan också gå med i en grupp med en gruppinbjudan, mer om det i kapitlet "7. Dela en grupp". 


TRACKER /B-BARK CROSS-TRACKINGGRUPPER

Du kan ansluta medlemmar i din grupp till Tracker-gruppen och se användare och enheter på kartan med Tracker / B-Bark-enheter. Skapa först en Ultracom NEXT-grupp genom att följa instruktionerna ovan (Skapa en Ultracom NEXT Grupp) eller öppna en befintlig grupp.

Välj "Gå med i Tracker Group" och välj från vyn om du vill associera din egen grupp med gruppen som skapats i Tracker (få önskad gruppkod från Tracker gruppadministratören) eller bjud in Tracker-användare till din grupp genom att trycka på "Skapa ny" för att skapa en gruppkod. Observera att endast medlemmar i din grupp med aktiv Ultracom användningstid och Tracker kompatibilitet kommer att se Tracker / B-Bark-användare och sändare på kartan. 

 

För Cross-tracking behöver du Ultracom Next användartid och en Tracker kompatibilitet, som du kan köpa från vår webbutik. 


Gruppmenyn har följande alternativ där dina rättigheter avgör vad du kan redigera :

 • Du kan välja en bild för din grupp .
 • Du kan ange ett namn för din grupp. 
 • Du kan välja att dela din plats i en grupp (tryck på glidreglaget för att ändra inställningen). 
 • Du kan lägga till dina egna hundar i gruppen. 
 • Du kan skapa en gruppkod för att gå med i gruppen. När en annan användare går med i din grupp beror deras rättigheter i gruppen på rättigheterna koden ger. Det finns tre typer av grupprättigheter: 
  • Administratör: Samma rättigheter som gruppskaparen (kan ändra alla gruppinställningar och även radera gruppen). Administratören kan se alla platser för alla användare och hundar som har delat sin plats i gruppen och kan se och lägga till kartmarkeringar och lägga till Oma riista och statliga jaktområden (statliga jaktområden gäller för Finland).
  • Medlem: Ser alla användare och hundar som har delat sin plats i gruppen, se och lägg till kartmarkeringar i gruppen och lägga till Oma riista och statliga jaktområden (statliga jaktområden gäller för Finland).   
  • Tittare: Kan följa andra användare och hundar, men kan inte dela sin egen position i gruppen och tittaren syns inte för andra medlemmar i gruppen.
 • Du ser medlemslistan och åtkomstnivån. Du kan också redigera behörigheter om du är gruppadministratör. 
 • Du kan se och ändra din grupps Oma riista och statliga jaktområden (statliga jaktområden gäller för Finland). Områden uppdateras direkt på kartan för alla medlemmar i gruppen. 
 • Du ser och kan ändra Kartmaterial och tilläggsmaterial Områdena uppdateras direkt på kartan till alla medlemmar som är med i gruppen. 
 • Du kan inspektera kartanmärkningar och  ritsamlingar som är gjorda i Ultracom "Mina sidor" -tjänsten. Mer information finner du i kartmarkeringar, tilläggsmaterial och ritsamlingar i denna enskilda artikel 
 • Du kan lämna en grupp och då ser du inte längre medlemmar eller och hundar i gruppen och inte heller kan se några kartmarkeringar eller annan material i gruppen. 
 • Du kan ta bort en grupp. När gruppen raderas, raderas allt tillhörande material, waypoints, kartmaterial osv. Raderingen är permanent och kan inte ångras. 


När du återgår till roten i gruppmenyn, kan du använda reglagen för att välja vilka grupper som ska visas på kartan och i målmenyn.


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.