Ultracom NEXT - 6. Lägg till och gå med i en grupp och Cross-tracking

För att lägga till och gå med i en grupp, öppna programmets huvudmeny (tryck på de tre bollarna nere till höger  på skärmen) och välj "Grupper". Klicka på + -ikonen uppe på skärmen och välj om du vill gå med i en grupp eller skapa en ny grupp: 


SKAPA EN NY GRUPP 

Klicka på "Skapa en ny grupp". När du skapar en grupp blir du den första administratören i gruppen. Du kan bjuda in andra medlemmar i gruppen, tilldela kartmaterial, hantera behörigheter etc. (se mer information nedan) 

ATT GÅ MED I EN GRUPP

Klicka på "Gå med i grupp" och ange det grupp-ID du fick för att gå med i gruppen. Du ser gruppens informationen och du kan välja om du vill visa din egen plats eller platsen för dina hundar i gruppen. Om du har mer omfattande rättigheter i gruppen kan du också redigera andra inställningar (se nedan för mer information). Du kan också gå med i en grupp med en gruppinbjudan, mer om det i kapitlet "7. Dela en grupp". 


TRACKER /B-BARK CROSS-TRACKINGGRUPPER

Du kan ansluta medlemmar i din grupp till Tracker-gruppen och se användare och enheter på kartan med Tracker / B-Bark-enheter. Skapa först en Ultracom NEXT-grupp genom att följa instruktionerna ovan (Skapa en Ultracom NEXT Grupp) eller öppna en befintlig grupp.

Välj "Gå med i Tracker Group" och välj från vyn om du vill associera din egen grupp med gruppen som skapats i Tracker (få önskad gruppkod från Tracker gruppadministratören) eller bjud in Tracker-användare till din grupp genom att trycka på "Skapa ny" för att skapa en gruppkod. Observera att endast medlemmar i din grupp med aktiv Ultracom användningstid och Tracker kompatibilitet kommer att se Tracker / B-Bark-användare och sändare på kartan. 


För Cross-tracking behöver du Ultracom Next användartid och en Tracker kompatibilitet, som du kan köpa från vår webbutik. 


Gruppmenyn har följande alternativ där dina rättigheter avgör vad du kan redigera :

 • Du kan välja en bild för din grupp .
 • Du kan ange ett namn för din grupp. 
 • Du kan välja att dela din plats i en grupp (tryck på glidreglaget för att ändra inställningen). 
 • Du kan lägga till dina egna hundar i gruppen. 
 • Du kan skapa en gruppkod för att gå med i gruppen. När en annan användare går med i din grupp beror deras rättigheter i gruppen på rättigheterna koden ger. Det finns tre typer av grupprättigheter: 
  • Administratör: Samma rättigheter som gruppskaparen (kan ändra alla gruppinställningar och även radera gruppen). Administratören kan se alla platser för alla användare och hundar som har delat sin plats i gruppen och kan se och lägga till kartmarkeringar och lägga till Oma riista och statliga jaktområden (statliga jaktområden gäller för Finland).
  • Medlem: Ser alla användare och hundar som har delat sin plats i gruppen, se och lägg till kartmarkeringar i gruppen och lägga till Oma riista och statliga jaktområden (statliga jaktområden gäller för Finland).   
  • Tittare: Kan följa andra användare och hundar, men kan inte dela sin egen position i gruppen och tittaren syns inte för andra medlemmar i gruppen.
 • Du ser medlemslistan och åtkomstnivån. Du kan också redigera behörigheter om du är gruppadministratör. 
 • Du kan se och ändra din grupps Oma riista och statliga jaktområden (statliga jaktområden gäller för Finland). Områden uppdateras direkt på kartan för alla medlemmar i gruppen. 
 • Du ser och kan ändra Kartmaterial och tilläggsmaterial Områdena uppdateras direkt på kartan till alla medlemmar som är med i gruppen. 
 • Du kan inspektera kartanmärkningar och  ritsamlingar som är gjorda i Ultracom "Mina sidor" -tjänsten. Mer information finner du i kartmarkeringar, tilläggsmaterial och ritsamlingar i denna enskilda artikel 
 • Du kan lämna en grupp och då ser du inte längre medlemmar eller och hundar i gruppen och inte heller kan se några kartmarkeringar eller annan material i gruppen. 
 • Du kan ta bort en grupp. När gruppen raderas, raderas allt tillhörande material, waypoints, kartmaterial osv. Raderingen är permanent och kan inte ångras. 


När du återgår till roten i gruppmenyn, kan du använda reglagen för att välja vilka grupper som ska visas på kartan och i målmenyn.


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk. 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.