Ultracom NEXT för Apple iOS - 8. Kartfunktioner, egen position och kartmaterial

Ultracom NEXT applikationen har avancerade kartfunktioner och kartdatat uppdateras automatiskt när du gör markeringar på dem. Din egen position sparas även när telefonens skärm är stängd (applikationen kan köras i bakgrunden). 


Kartan kan flyttas på skärmen på följande sätt:

  • Håll två fingrar på skärmen och rotera fingrarna medurs eller moturs för att rotera kartvyn. 
  • För att luta kartan, dra skärmen uppåt eller nedåt med två angränsande fingrar. 
  • Du kan zooma in i kartan genom att hålla två fingrar sida vid sida och dra isär dem. 
  • För att zooma ut, håll två fingrar isär och skjut ihop fingrarna på skärmen.
  • Du kan också zooma in och ut på kartan med en hand genom att dubbelknappa och hålla fingret på skärmen. När du rör fingret upp eller ner längs skärmen zoomar kartan in eller ut på din rörelse. 


Följande ikoner finns på kartskärmen :


Urvalet centrerar kartan i nord-syd-riktning. Ikonen visas bara om kartan inte är riktad med skärmen . 
Valet växlar kartmaterialet mellan satellit- och standardkarta. 
Valet sparar din position i servern. Du kan se den sparade positionen efteråt med "Replay" -funktionen (mer om detta ämne i kapitel "10. Replay"). Din position sparas också när skärmen är stängd, så länge programmet körs i bakgrunden. Om spara din plats inte är aktiverad kan du fortfarande se din plats på kartan, men den sparas inte på servern och andra användare kan inte se din plats. 
  • Om pilen är grå, centreras vyn på din egen positionen när man trycker på pilen. 
  • Om du trycker på pilikonen när den är röd, vänder kartan i din gångriktning ("flytande karta", din telefon måste stödja funktionen).  
  • Om du trycker på ikonen igen aktiveras bilnavigeringsläget. 
  • Om du trycker på ikonen igen återgår läget till det första läget (centrera på din egen position). 
Valet öppnar objektvyn (enhetslista) där du ser alla dina egna och andra hundar och användare i dina grupper, såväl som grundinformation om deras senaste plats. Om det finns ett sträck i stället för grundinformation har ingen platsinformation tagits emot från målet i mer än två dagar. Om du vill ändra målet du följer behöver du  trycka på ett nytt objekt i enhetslistan och du flyttas automatisk till målets position.
Valet öppnar huvudmenyn.
Valet öppnar ritverktygen. Du kan rita linjer / mäta avstånd, rita kartmarkeringar och rita och mäta områden. Menyn innehåller hunddatats information (du kan inspektera och välja en intervall från din hunds spårlinje för närmare detaljer). För mer information om markeringar, se avsnitt "9. Kartmarkeringar". 

För att se målens grundinformation (hundar och användare) och markeringar, klicka på objektet eller på markeringen på kartskärmen. Du kan också ändra objektet du spårar direkt, genom att trycka på "ögon-ikonen" och välja ett objekt från listan 


Kartmaterial och ytterligare material :
Valet av kartmaterial (kartbas, djupkurvor, Oma riista och statliga landområden. Gäller fär Finland) kan hittas genom att öppna huvudmenyn och välja "Kartmaterial". Om du t.ex. lägger till Oma riista-material till dig själv kommer de att uppdateras omedelbart på kartan. Du kan lägga till material i grupper genom att öppna gruppinställningarna och lägga till ett material-ID (t.ex. Oma riista-ID) i gruppen. För mer information om grupper, se "6. Lägga till och gå med i en grupp". 


Du kan ändra det land som visas genom att zooma ut på kartan och sedan zooma in till ett annat land (kartmaterialet ändras automatiskt när du zooma in på kartan igen).

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.