Ultracom NEXT - 10. Kartmarkeringar och hunddata

För att skapa kartmarkeringar klicka du på den röda bollen med det vita plustecknet nere till vänster i kartvyn. I menyn hittar du markeringsverktyg och hunddata. När du pekar på ett av alternativen öppnas markeringsverktygen på kartan. 


IkonFörklaring
Inmatningsmeny: Valet öppnar inmatningsverktygen.
Lägg till vargobservation: Om du har säkerhetsfunktionen och vargobservationer aktiverade kan du lägga till en vargobservation på kartan. Du kan läsa mer här.
Lägg till en waypoint: Du kan välja en ikon för en waypoint från flera olika alternativ (t.ex jakttorn, bil, lägereld etc.).  
Rita en linje och / eller mäta avstånd: Du kan rita linjer och mäta avstånd. 
Rita ett område och / eller mäta arean: Du kan rita ett område och inspektera områdets yta och omkrets. 
Hundens arbetsinformation (Hunddata™): Urvalet gör att du i detalj kan titta på hundens arbete under en specifik tidslinje. Välj startpunkt och slutpunkt på spårlinjen och kartan visar exakt information mellan punkterna. För mer information, tryck på informationen som visas på skärmen.
Mer: Välj om du vill lägga till en ny kartmarkering eller fortsätta med markeringen (till exempel en linje eller kanten på ett område). Funktionen används också för att välja Hunddata (markera den första märkningspunkten och den andra märkningspunkten när markören är på rutten).
Avbryt: Avbryter markeringen.
Spara: Sparar markeringen.
Avbryt föregående tillägg: Avbryter föregående tillägg. Om du till t.ex. gör en linje och ångrar det, kan du avbryta genom att trycka på denna ikon. 
Dela: Med dela funktionen, kan du dela Hunddata med dina vänner.


När du skapar en markering öppnar du markeringsmenyn. Du kan då t.ex. skriv ett namn, en beskrivning, välja en färg eller ikon för markeringen och se en mer detaljerad information om markeringen (t.ex. linjeavstånd, omkretsar och ytor). 


Om du vill kan du skapa en fil för kartmarkeringar var du kan samla dem, välj kartmarkeringens ägare (vare sig markeringen är privat eller associerad med en viss grupp) och du kan också välja markeringens varaktighet. Markeringens varaktighet är praktisk, t.ex. när man markerar tillfälliga uppgifter såsom fällplats. Markeringen försvinner automatiskt från kartan i slutet av perioden. 


Med kopieringsalternativet kan du också kopiera markeringens och föra den till en annan mapp. Detta är praktiskt om du t.ex. har gjort en anteckning privat men vill kopiera den till din grupp för andra användare att se.


Att Importera Waypoints från gamla appen till nya Ultracom NEXT

Waypoints som har exporterats till kartsamlingen kommer med kartsamlingen när den importeras till NEXT (se mer information ovan). Om du vill importera Waypoints direkt från det gamla appen till NEXT, fortsätt på följande sätt: öppna huvudmenyn i gamla Ultracom appen och välj "Waypoints", öppna extramenyn (de tre prickarna upp till höger på skärmen), "Flytta till servern". Ta upp ID-numret och öppna Ultracom NEXT.


Öppna huvudmenyn och välj "Kartmaterial", välj "Kartsamlingar" och tryck på plusikonen. Ange ID-numret i fältet och importera informationen till NEXT. Waypoints visas i NEXT som ett separat lager. Observera att Waypoints inte då kan redigeras individuellt.


Mer om hundens arbetsdata:  


Genom att välja hundens arbetsdata, kan du se händelserna mellan två olika punkter. I exemplet har två punkter Tag 1 (8 på bilden) och Tag 2 (9 på bilden) valts för hundens rutt.

Mer information om händelserna mellan de två punkterna visas till vänster på skärmen. Förklaring av information får man genom att trycka på visad data. 

Informationen är i numerisk ordning enligt följande :

1. Total längd på spåret mellan punkterna (meter)
2. Spårets vidd mellan punkterna (meter).
3. Genomsnitt / maximal hastighet (kilometer per timme)
4. Den totala tiden för hundens förflyttning mellan de två punkterna.
5. Genomsnitt / maximal skallfrekvens per minut.
6. Skalltid (hur länge hunden har skällt mellan punkterna ).
7. Tid utan att hunden skällt (hur länge hunden varit tyst mellan punkterna).
8. TAG 1 - första referenspunkten (spåret ses mellan två olika referenspunkter).
9. TAG 2 - referenspunkt två. 


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.


Attt