Ultracom NEXT - 11. Replay-funktion


Med replay-funktionen kan du spela upp rutten från de två föregående dagarna. Alla aktiva objekt visas på kartan och du kan se dagens händelser exakt. 


Replay-funktionen hittar du i huvudmenyn (de tre bollarna nere till vänster på skärmen) och sedan välj "Replay".  Återuppspelningsfunktionen öppnas uppe på skärmen. Observera att du kan spola tillbaka tiden genom att dra den vita fyrkanten till olika punkter på tidslinjen. Du kan se tidpunkten som visas, uppe på replay-spelaren.

 Replayfunktionerna:

Ikon
Funktion
Tidslinjen som visas (föregående 6h, 12h, 24h eller 48 h visas).
Avsluta Replay-funktionen. 
Spola tillbaka på tidslinjen. När du trycker mer än en gång ökar spolningshastigheten. 
Spela framåt på tidslinjen. När du trycker mer än en gång ökar spolningshastigheten.
Hastighetens multiplikator.
Stoppa tiden vid en viss punkt.
När man inspekterar det aktuella ögonblicket är "LIVE"-ikonen grön. Om du spolar tillbaka på tidslinjen, blir ikonen röd för att indikera att du inte längre inspekterar det aktuella ögonblicket. 


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.