Ultracom NEXT - 9. Kartmaterial, tilläggsmaterial och förladdning av kartor

Kartmaterial hittar man genom att öppna huvudmenyn och välj "Kartmaterial”. I menyn kan du göra följande:

 

- Välja grundkarta.

- Granska dina egna kartmarkeringar (för mer information, kolla kapitel "10. Kartmarkeringar och hundens arbetsdata").

- Importera kartsamlingar från gamla appen till NEXT (mer information nedan).

- Importera Waypoints från det gamla Ultracom appen till nya NEXT (mer information nedan).

- Förladda kartor (Offlinekartor, mer information nedan).

- Du kan lägga till ”Oma riista” material (du behöver ”Oma riista”* material-ID)

- Du kan lägga till statliga jaktområden (du behöver områdets ID).

- Du kan välja ytterligare lager till kartmaterialet: fastighetsgränser, djupkurvor, farledskyltar och snedskuggning

 

Alla förändringar som görs uppdateras i kartvyn, så snart det läggs till/väljs. 

 

OBS! Du kan lägga till material i grupper, genom att öppna gruppinställningar och lägga till materialets ID i gruppen (till exempel. ”Oma riista” eller kartsamlingens ID). För mer information om grupper se " kapitel 6. Att skapa och gå med i en grupp".
 

 

Att importera kartsamlingar från gamla appen till NEXT
Välj "Kartsamlingar" -> tryck på plusmärket och ge kartsamlingen ett ID. Kartsamlingens ID får du av dess skapare. Om du själv har skapat materialet, hittar du ID: t när du loggar in i  Mina sidor tjänsten, och väljer kartsamlingen och dess ID syns i kraftsamlingens info:
 När materialet är importerat till appen, kan materialet döljas vid behov genom att stänga av den med skjutreglaget, eller tryck på dess namn för att öppna mer information om samlingen. Du kan nämna kartsamlingen, uppdatera kartsamlingen i Mina sidor tjänsten (om du har gjort förändringar i den), du kan också radera materialet och bestämma om det visas eller döljs på kartan.Importerar Waypoints från gamla appen till nya Ultracom NEXT
Waypoints som har exporterats till kartssamlingen kommer med kartsamlingen när den importeras till NEXT (se mer information ovan). Om du vill importera Waypoints direkt från det gamla appen till NEXT, fortsätt på följande sätt: öppna huvudmenyn i gamla Ultracom appen och välj "Waypoints", öppna extramenyn (de tre prickarna upp till höger på skärmen), "Flytta till servern". Ta upp ID-numret och öppna Ultracom NEXT. 


Öppna huvudmenyn och välj "Kartmaterial", välj "Kartsamlingar" och tryck på plusikonen. Ange ID-numret i fältet och importera informationen till NEXT. Waypoints visas i NEXT som ett separat lager. Observera att Waypoints inte då kan redigeras individuellt.

 

Oma riista material och statliga jaktområden*

 Oma riista: För att lägga till ”Oma riista” områden tryck på "Oma riista" och därefter på plusmärket för att lägga till området. Fyll in ”Oma riista” material-ID i det reserverade fältet. När materialet är importerat till appen, kan du vid behov stänga av eller öppna det med skjutreglaget eller öppna mer information genom att trycka på dess namn. Du kan nämna materialet, uppdatera materialets information (om du till exempel har gjort förändringar i det), du kan också du kan också radera materialet och bestämma om det visas eller döljs på kartan.


Statens jaktområden: För att lägga till statens jaktområden välj "Statligt ägda jaktområden" och tryck på plusmärket i skärmen. Fyll in det statliga jaktområdets ID i det reserverade fältet. När materialet är importerat till appen kan du, vid behov kan man stänga av eller öppna det med skjutreglaget eller öppna mer information genom att trycka på dess namn Du kan nämna materialet, uppdatera materialets information (om du till exempel har gjort förändringar i det), du kan också du kan också radera materialet och bestämma om det visas eller döljs på kartan.


*Oma riista bara i Finland

 


 Förladdning av kartor (Offlinekartor)

Välj "Offlinekartor" och du ser de förinstallerade kartorna som laddats ner till appen. Du kan ladda ner materialet genom att trycka på plustecknet på skärmen. Appen växlar till kartvyn, var du kan välja önskat område och starta nedladdningen. Kartor kan också laddas ner direkt från kartskärmen, genom att trycka på det vita plustecknet och välja "Lägg till offline-karta".

 

Nedan finns en video om förladdning av kartorna.


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.