Ultracom NEXT - Snabb guide

Appen laddas ner från App Store med sökordet Ultracom Next. När du har laddat ner applikationen kan du logga in i appen, antingen med ett Google- eller med ett Apple-konto.  

Obs! Kravet för Ultracom NEXT för Apple iOS operativsystemet är Apple iOS 13.0 eller Android 8.0. eller senare.  

Öppna huvudmenyn välj ”Mina hundar”.

Lägg till din hund genom att trycka på + märket.


Fyll in begärd information och återgå till huvudmenyn.
Välj ”Enheter” och tryck på +märket. Fyll in enhetens ID i det begärda fältet. Enhetens ID, hittar du i användarhandbokens första sida.

 

För att välja hund till enheten, tryck på ”Ingen hund”.
Välj din hund och återgå till kartskärmen.
Öppna målmenyn och välj din hund.
Hundens position visas på kartan.