Att kontrollera och förlänga Ultracom Global-SIM kortets abonnemang

Du får ett meddelande innan ditt Ultracom Global SIM-kortets abonnemang snart går ut. Du kan också kontrollera giltighetstiden direkt i Ultracom appen (informationen är bara synlig för enhetens huvudägare):


Ultracom NEXT: Öppna huvudmenyn, välj enheter, välj din R10-enhet. Utgångsdatumet visas på skärmen.


Gamla Ultracom appen: Öppna huvudmenyn, välj "Mitt konto ". Giltighetstiden visas på skärmen.


Du kan även kontrollera giltighetstiden i  Mina sidor tjänsten eller webbutiken, genom att fyll in enhetens ID i sökfältet på produktsidan.


Vi rekommenderar att du förlänger abonnemanget innan kortet går ut. Den nya giltighetstiden förlängs alltid från, var den gamla giltighetstiden går ut.


Du kan förlänga Ultracom R10 eller Ultracom R10 Hybridens Global SIM-kort i vår webbutik.