Om fastighetesgränser försvunnit efter Ultracom NEXT 1.6 uppdatering

Kontrollera först i kartmenyn om valet för fastighetsgränser är aktiverat.

Huvudmenyn >> Kartmaterial >> Svenska fastigheter.


Om urvalet för fastighetsgränser inte finns i menyn:

Stäng Ultracom NEXT appen så att den även stängs i bakgrunden på telefonen. Starta appen och sedan zooma in och kontrollera i kartmenyn att du har fått "Svenska fastighetsgränser" urvalet dit och sedan koppla på fastighetsgränser.