2021-09-21 Problem i mobilnätverket - Lagat

13:00 Nätverksproblemet har nu åtgärdats och anslutningarna har återgått till normal funktion. Vi beklagar för orsakat besvär.

11.45 Det är ett avbrott i Telias nätverk och påverkar Global-SIM abonnemang. Störningen har börjat cirka 11:15 och fortgår. Åtgärder har vidtagits. Vi beklagar för orsakat besvär.