Import av material till Map Planner

Du kan lägga till eller importera följande material till Map Planneriin:

- Mina sidor kartsamlingar

- Gamla Ultracom appens kartmarkeingas

- Oma riista -material (Finska Viltförvaltningens e-tjänst)

- Kartmarkeringar gjorda i Ultracom NEXT


Du kan också markera statliga jaktområden och fastighetsgränser med de färger och betoningar du vill ha. 

 

När du har skapat kartmaterial följ instruktionerna nedan för att få det synligt i NEXT:


Eget personligt material: öppna huvudmenyn och välj "Kartmaterial". sedan välj "Kartsamlingar" och välj vilket Map Planner material du vill visa på kartan.


Material som delats till grupper: Öppna huvudmenyn och "Grupper". Välj gruppen du har delat materialet till. Välj "Kartsamlingar" och välj vilket Map Planner material du vill visa på kartan.  


Att importera kartsamlingar från Mina sidor

 1. Öppna tjänsten Mina sidor och logga in. Du kan se inloggningsinformationen från den gamla Ultracom-applikationen i menyn Mina information (du kan även öppna tjänsten direkt från Ultracom Nexts profilmeny)
 2. Välj "kartsamlingar" från skärmens vänstra sida 
 3. Ta upp"Kartsamlingens ID.
 4. Öppna Map Planner ja och logga inpå Map Planner
 5. Skapa nytt Map Planner material genom att trycka på plusmärket i framsidan. 
 6. Map Planner uppmanar dig att ange ett namn för samlingen. Ange kartsamlingen ett namn, 
 7. I rullgardinsmenyn "Ny grunddesign", välj "Importera från Ultracom kartobjekt " och ange Ultracom kartsamlingens ID och tryck Ok". Materialet importeras till den skapade  Map Planner materialet. Observera att färger och andra inställningar för området, bestäms enligt inställningarna i Mina sidor tjänsten. 
 8. För att visa det importerade kartmaterialet i Ultracom NEXT, tryck på de tre prickarna uppe till vänster på verktygsfältet och välj "Tilldela objektet till grupp och telefon"bocka visa på min telefon och sedan om du vill visa materialet i någon grupp, kryssa de grupper du vill att materialet syns i. Slutligen tryck på "Uppdatera" och materialet visas i Ultracom NEXT appen. 

 

 Kartmarkeringa gjorda i Ultracom NEXT

 1. Öppna Map Planner ja och logga inpå Map Planner
 2. Skapa nytt Map Planner material genom att trycka på plusmärket i framsidan eller välj befintligt Map Planner material.
 3. Tryck på de tre prickarna uppe till vänster på verktygsfältet och välj  "Importera områden, linjer och vägpunkter från mobilen"
 4. Applikationen öppnar kartmarkeringar du har i  Next kontot (kontot som du loggade in med i Map Planneriin) och du kan välja importerar en eller alla markeringar till din kartsamling. Markeringarna är uppdelade i MIna linjer Områden och Vägpunkter.
 5. När du har valt de markeringar tryck på "Importera" för att föra över anteckningar till kartmaterialet i Map Planner. 
 6. För att redigera en post, tryck på fliken "Platser" i verktygsfältet och tryck på pennikonen bredvid posten.
 7. För att visa det importerade kartmaterialet i Ultracom NEXT, tryck på de tre prickarna uppe till vänster på verktygsfältet och välj "Tilldela objektet till grupp och telefon"bocka visa på min telefon och sedan om du vill visa materialet i någon grupp, kryssa de grupper du vill att materialet syns i. Slutligen tryck på "Uppdatera" och materialet visas i Ultracom NEXT appen.