Ultracom NEXT - 14. Safety och vargobservation

Med Ultracom NEXT satsar du i säkerheten för både jägare och hundar. Du kan aktivera säkerhetsfunktionen för att dela din plats anonymt med andra safetyanvändare inom en radie på två kilometer. Du kan även aktivera Safetyfunktionen för din hund, så att även den är anonymt synlig för andra Ultracom appens användare inom en radie på två kilometer från hunden. Safetyanvändarna är också synliga för Tracker applikationens användare (Hundsafetyfunktionen kräver en aktiv Cross trackingtjänst).


Personsafety

Safetyfunktionen aktiveras i appens inställningar (öppna huvudmenyn och välj inställningar). För att synas för andra användare måste man ha på mobilens GPS på och loggning av din egen position aktiverad. Loggning av din egen position kan du starta i kartvyn.
När safetyfunktionen är aktiverad, delas din egen plats anonymt med andra safetyanvändare inom en radie på två kilometer. Din egen position delas inte i realtid utan den kommer med en liten fördröjning.


Hundsafety och safetynotis

Hundsafety är hundspecifikt och kan aktiveras i hundens profil i appen (öppna huvudmenyn, välj dina egna hundar och välj din hund i menyn). När safetyfunktionen är aktiverad delas din hunds position anonymt inom en radie på två kilometer med andra safetyanvändare. Hundens position delas inte i realtid, utan den kommer med en liten fördröjning.


När du aktiverar safetyfunktionen, kan du även bifoga en safetynotis till hunden. Tryck på "Safetynotis"-valet och skriv meddelandet i notisen och välj varaktigheten. Andra användare av safetyfunktionen kan trycka på hundens ikon i kartvyn och läsa meddelandet i notisen.


Vargsafety (vargobservationer)

Användare av Ultracom NEXT och Tracker kan lägga till och se vargobservationer, som lagts till av andra användare. Du kan aktivera vargobservationer i inställningarna (öppna huvudmenyn och välj inställningar). För att se mer information om en vargobservation, tryck på vargmarkeringen på kartan och välj den den röda bollen med ett i. 


Du ser namnet på personen som har gjort markeringen och tilläggsinformationen som har lagts till. Om du själv är i närheten av en observation kan du bekräfta den.


För att själv kunna skapa en vargobservation, måste du befinna dig inom två kilometer från observationsplatsen. För att skapa en observation, tryck på plustecknet nere till vänster på kartskärmen och välj "Lägg till vargobservation." Flytta markören till observationsplatsen och tryck på plustecknet i mitten på skärmen. Välj ytterligare information för observationen, såsom observationens typ (visuell observation eller spår), färdriktning, ålder och ange ett meddelande för observationen. När du markerar en observation kommer andra användare att se den på kartan. 


Om du vill radera din vargobservation, tryck på markeringen på kartan, välj den röda bollen med bokstaven i och "Radera markering". När observationens ålder är tre dagar gammal försvinner den automatiskt från kartan. Observationens ålder syns direkt på kartan också:  


  • Röd vargikon - observationen är 0-24 timmar gammal.
  • Gul vargikon - observationen är 24-48 timmar gammal 
  • Grå vargikon - observationen är 48-72 timmar gammal

Observera att missbruk av Vargsafetyfunktionen, kan leda till uppsägning av kundens användarkonto.


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk.