Delning av material till grupper, redigeringsrättigheter och kopiering

Att lägga till Map Planner material till NEXT grupper

Du kan dela Map Planner kartmaterial med dina Ultracom NEXT grupper: Tryck på de tre prickarna uppe till vänster på kartskärmen. Välj "Tilldela objektet till grupp och telefon " och kryssa "Visa på min telefon", sedan kan du välja att dela materialet till dina grupper. Tryck slutligen på "Uppdatera" och materialet kommer att visas i NEXT appen. 

 

Att dela Map Planner material till Tracker grupper (kräver NEXT och Tracker Hunter licenser)

Om du även har Tracker Hunter 6 appen, kan du länka materialet du skapar i Ultracom Map Planner, till dina Tracker grupper. Öppna material du skapade i kartverktyget och tryck på ikonen uppe till höger på kartvyn och välj "Kombinera med ett Tracker konto". Vänligen läs hjälptexten noggrant, för denna funktion länkar permanent ihop dina Tracker och Ultracom konton och i fortsättningen kommer ditt Map Planner material att delas mellan dina Ultracom NEXT och Tracker konton. 

 

När dina Tracker och Ultracom -konton är länkade kan du dela kartmaterial i Tracker grupper genom att trycka på de tre prickarna uppe till vänster på kartskärmen, välj "Tilldela objektet till grupp och telefon" och välj de grupper som du vill dela kartmaterialet med . 

 

Notera! Tracker och Ultracom kontona du äger, kan bara länkas en gång och kan inte kopplas ifrån varandra efteråt.

 

Att dela rätten att redigera Map Planner material 

Du kan dela rätten att redigera Map Planner kartmaterial med din vän. Öppna Map Planner och tryck på de tre prickarna uppe till vänster på skärmen. Välj "Dela redigering". Kopiera länken och skicka den till din vän. Länken är disponibel och giltig i 24 timmar från att den skapades. Du behåller äganderätten till kartmaterialet, men din vän kan redigera det skickade kartmaterialet efter att ha öppnat länken.

Att kopiera en väns Map Planner material

Om din vän delar dig rättigheten att redigera kartmaterial, kan du kopiera kartmaterialet som underlag för ditt eget kartmaterial. Du kommer igång genom att skapa ett helt nytt Map Planner material. Ge kartsamlingen ge ett namn och välj "Starta nytt kartobjekt" från rullgardinsmenyn. Välj din väns kartobjekt och kopiera. Det ursprungliga kartmaterialet kommer inte att ändras, men funktionen kommer att göra en kopia av din väns material endast för din användning (redigering av detta material kommer inte att påverka din väns ursprungliga kartmaterial).  


Tillbaka till Map Planner artiklar