26/1/2022 - Meddelande om kvalitetsvariationer i R10 strömkablar

Ultracom R10 enheter som är tillverkade i början av 2021 interna och externa antennmodeller, gäller inte Hybriden, kan ha varierande kvalitet i strömkabelsatsen som tillhandahålls av kabeltillverkaren. 

Kvalitetsvariationen förekommer som sprickor eller brott, som senare kan leda till att kablarna helt går av. 


I samarbete med kabeltillverkaren, har vi kunnat begränsa detta kabelparti till utrustning med serienummer (ID-nummer) mellan 311000 och 312999.


OBS! Kabelpartiet är endast delvis använd i enheter i detta serienummerparti och kan inte upptäckas av färgvariation eller någon annan yttre faktor.


Om du har produkt med ett serienummer inom 311000 och 312999 och den inte har ersatts med nya strömkablar av service, följ dessa steg:


  1. Ta bort kopplet från enheten genom att dra i spännet.
  2.  Inspektera visuellt strömkablarnas tillstånd som går mellan batterifacket och elektronikhöljet på undersidan av enheten. Notera! Försök inte att dra ut strömkablarna ur sina skåror. 
  3.  Om du märker några sprickor eller brott i kablarna, vänligen fyll i och skicka in serviceförfrågan som du kan öppna från denna länk . När formuläret är ifyllt och skickat, svarar systemet till den angivna mejladressen. med mer detaljerad information hur man går till väga för att skicka halsbandet för service.