Gamla Ultracom applikationen upphör att fungera den juni 2022

Gamla Ultracom applikationen går ut i 15.juni 2022. Du kan fortsätta att använda enheter som stöds * i den nyare Ultracom NEXT appen eller den nya Tracker applikationen **, som släpps under sommaren, vilken också kommer att stödja Ultracom enheter. Nuvarande abonnemang kommer att överföras direkt till den nyare applikationen. Du kan hitta mer information om NEXT applikationen i den här länken.


* Enheter som stöds är alla Ultracom enheter från 2011 och nyare (Hund-GPS modellellen med antenn bakåt, Novus, Avius och R10 modellerna). För mer information om modeller som löper ut i juni 2022, se den här länken.


** Vi kommer att publicera mer information om det nya Tracker applikationen på Tracker och Ultracoms webbplatser under våren.